Skip to main content

Kurbav značenje

Šta znači Kurbav


Kurbav

latinica:

Definicija i značenje reči Kurbav (od arapske reči:) prinos, žrtva, žrtva bogu; Kurban barjam v. barjam.

Reč Kurbav napisana unazad: vabruk

Kurbav se sastoji od 6 slova.

sta je Kurbav

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k