Skip to main content

Kurtina značenje

šta znači Kurtina

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurtina (fr. courtine, ital cortina) zavesa, naročito u pozorištu pri promenama na otvorenoj pozornici; krevetska zavesa; fort. bedem koji spaja dva bastiona, srednji bedem; kortina.

Reč Kurtina sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цоуртине, итал цортина) завеса, нарочито у позоришту при променама на отвореној позорници; креветска завеса; форт. бедем који спаја два бастиона, средњи бедем; кортина.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k