Skip to main content

Kurtina značenje

Šta znači Kurtina


Kurtina

latinica:

Definicija i značenje reči Kurtina (od francuske reči: courtine, ital cortina) zavesa, naročito u pozorištu pri promenama na otvorenoj pozornici; krevetska zavesa; fort. bedem koji spaja dva bastiona, srednji bedem; kortina.

Reč Kurtina napisana unazad: anitruk

Kurtina se sastoji od 7 slova.

sta je Kurtina

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k