Skip to main content

Kurvilinearan značenje

Šta znači Kurvilinearan


Kurvilinearan

latinica:

Definicija i značenje reči Kurvilinearan (od latinske reči: curvilinearis) geometrija: krivolinijski.

Reč Kurvilinearan napisana unazad: naraenilivruk

Kurvilinearan se sastoji od 13 slova.

sta je Kurvilinearan

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k