Skip to main content

Kurvilinearan značenje

šta znači Kurvilinearan

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurvilinearan (od latinske reči: curvilinearis)geometrija: krivolinijski.

Reč Kurvilinearan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. цурвилинеарис) геом. криволинијски.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k