Skip to main content

Kurzoran značenje

Šta znači Kurzoran


Kurzoran

latinica:

Definicija i značenje reči Kurzoran (latinski currere trčati, od latinske reči: cursorius) koji teče bez zadržavanja, bez prekida, npr.: čitanje.

Reč Kurzoran napisana unazad: narozruk

Kurzoran se sastoji od 8 slova.

sta je Kurzoran

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k