Skip to main content

Kurzoran značenje

šta znači Kurzoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurzoran (latinski currere trčati, od latinske reči: curso-rius) koji teče bez zadržavanja, bez prekida, npr.: čitanje.

Reč Kurzoran sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. цуррере трчати, нлат. цурсо-риус) који тече без задржавања, без прекида, нпр.: читање.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k