Skip to main content

Lekcionarijum značenje

šta znači Lekcionarijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Lekcionarijum (od latinske reči: lectionarium) u katoličkoj crkvi: zbirka odlomaka iz Biblije koje se čitaju na bogosluženju (ako su iz evanđelje = evangelijarijum, ako su iz apostolskih poslanica = epistolarijum, ako su iz oba = pleiarijum).

Reč Lekcionarijum sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. лецтионариум) у католичкој цркви: збирка одломака из Библије које се читају на богослужењу (ако су из еванђеље = евангелијаријум, ако су из апостолских посланица = епистоларијум, ако су из оба = плеиаријум).


Leko na mestu, u mestu; umesto, namesto; loko sigili umesto pečata ; lok...
Lekcionarijum u katoličkoj crkvi: zbirka odlomaka iz Biblije koje se čitaju na b...
Lekcija nastava, obučavanje, predavanje, čas nastave; zadatak za učenje; od...
Lekhorn v. leghorn...
Lektura čitanje i jezičko popravljanje tekstova...
Lektulus ned. zavoj za uvezi-vanje u daščice ....
Sve reči na slovo l