Skip to main content

Ležati značenje

šta znači Ležati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ležati Ležati je glagol koji znači ispružiti se, prostri se. Sinonimi za ležati su: leškariti, izležavati.

Reč Ležati sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Лежати је глагол који значи испружити се, простри се. Синоними за лежати су: лешкарити, излежавати.


Ležati Ležati je glagol koji znači ispružiti se, prostri se. Sinonimi za leža...
Lezus prav. onaj koji je uvređen, pozleđen, oštećen....
Lezija prav. ozleda, povreda; vređanje, uvreda; oštećenje, pričinjavanje šte...
Lezet slast, užitak. ...
Lezbijski koji pripada ostrvu Lezbosu, koji potiče sa ostrva Lezbosa, u Egejs...
Lezbijka ženska osoba nenormalnih seksualnih sklonosti, koja se seksualno zad...
Sve reči na slovo l