Skip to main content

Lutrija značenje

Šta znači Lutrija


Lutrija

latinica:

Definicija i značenje reči Lutrija (od francuske reči: lot, letterie) igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično pet, vučenja, sa tačno utvrđenim planom vučenja srećaka, koje se najčešće dele na četvrtine, polovine i cele; lutrijski zajam državni zajam koji zajmodavcu daje izgled na izvlačenje kakvog većeg zgoditka, ali zato nosi manji interes.

Reč Lutrija napisana unazad: ajirtul

Lutrija se sastoji od 7 slova.

sta je Lutrija

Slično:
Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično p...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atoms...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narod...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformis...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l