Skip to main content

Lutrija značenje

šta znači Lutrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Lutrija (fr. lot, letterie) igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično pet, vučenja, sa tačno utvrđenim planom vučenja srećaka, koje se najčešće dele na četvrtine, polovine i cele; lutrijski zajam državni zajam koji zajmodavcu daje izgled na izvlačenje kakvog većeg zgodit-ka, ali zato nosi manji interes.

Reč Lutrija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. лот, леттерие) играње срећкама; класна лутрија лутрија са више, обично пет, вучења, са тачно утврђеним планом вучења срећака, које се најчешће деле на четвртине, половине и целе; лутријски зајам државни зајам који зајмодавцу даје изглед на извлачење каквог већег згодит-ка, али зато носи мањи интерес.


Lutrija igranje srećkama; klasna lutrija lutrija sa više, obično pet, vučen...
Lutirati gusto premazati lepkom, kitovati, zakitovati....
Lutecij(um) hen. element, lantanid, retka zemlja, hem. znak Lu, atomska masa 17...
Luteranizam pokret i učenje velikog reformatora i osnivača nemačke narodne crkve ...
Luteran pristalica učenja Martina Lugara , osnivač nemačke reformističke crkv...
Lutein žuta boja u lišću biljaka i u žumancetu....
Sve reči na slovo l