Skip to main content

Luzus značenje

šta znači Luzus

Na latinici: Definicija i značenje reči Luzus (latinski ludere, lusus) igranje, igra.

Reč Luzus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. лудере, лусус) играње, игра.


Luzus igranje, igra....
Luzitanski portugalski....
Luzitanija l. rimska pokrajina u Španiji, otprilike današnja Por-tugalija; 2. ...
Luzingevolmente muz. v. luzingando....
Luzingando muz. umiljava-jući se, sa umiljavanjem, umiljato....
Luzijadi pl. potomci Luzusa, praoca Portugalaca; naslov slavnog Kamoensovog ...
Sve reči na slovo l