Skip to main content

Međunarodni značenje

šta znači Međunarodni

Na latinici: Definicija i značenje reči Međunarodni Međunarodni je pridev koji se tiče odnosa među narodima, koji se odnosi na zajednicu više naroda, koji je zajednički za više naroda [međunarodna solidarnost; internacionalni

Reč Međunarodni sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: Међународни је придев који се тиче односа међу народима, који се односи на заједницу више народа, који је заједнички за више народа [међународна солидарност; интернационални


Medžlis u arapskim zemljama skupština, parlament; sudski kolegijum; versko ...
Medžidija nekadašnji turski novac; srebrna medžidija vredela 20, a zlatna — 1...
Medžela rezime kodeksa šerijatskog prava...
Medulozan sržat, moždinat, koji je pun srži, moždane. ...
Medulitis med. zapaljenje leđne moždane. ...
Medulin bela tvar koja se izdvaja iz srži raznih biljaka, naročito zove. ...
Sve reči na slovo m