Skip to main content

Minderluk značenje

Šta znači Minderluk


Minderluk

latinica:

Definicija i značenje reči Minderluk (od turske reči: minderlik) vrsta dugačkog otomana s jastucima; sećija.

Reč Minderluk napisana unazad: kulrednim

Minderluk se sastoji od 9 slova.

sta je Minderluk

Slično:
Minjon mali i ljubak, nežan, umiljat, dražestan, sladak, omiljen,...
Minhauzen šaljivčina koji grubo uveličava svoje lovačke i razne lag...
Minucioznost podrobnost, iscrpnost; tačnost, brižljivost, krajnja save...
Minuciozan koji ide do sitnica, podroban, iscrpen; veoma tačan, saves...
Minucije pl. sitnice, beznačajnosti, besposlice....
Minutista trgovac namalo, sitničar, detaljist....
Sve reči na slovo m