Skip to main content

Minej značenje

Šta znači Minej


Minej

latinica:

Definicija i značenje reči Minej (od grčke reči: meniaios mesečni) u pravoslavnoj crkvi: mesečnik, knjiga koja se upotrebljava na bogosluženju, a sadrži tropare i sve što se peva o praznicima, raspoređeno po mesecima.

Reč Minej napisana unazad: jenim

Minej se sastoji od 5 slova.

sta je Minej

Slično:
Minjon mali i ljubak, nežan, umiljat, dražestan, sladak, omiljen,...
Minhauzen šaljivčina koji grubo uveličava svoje lovačke i razne lag...
Minucioznost podrobnost, iscrpnost; tačnost, brižljivost, krajnja save...
Minuciozan koji ide do sitnica, podroban, iscrpen; veoma tačan, saves...
Minucije pl. sitnice, beznačajnosti, besposlice....
Minutista trgovac namalo, sitničar, detaljist....
Sve reči na slovo m