Skip to main content

Miner značenje

Šta znači Miner


Miner

latinica:

Definicija i značenje reči Miner (od francuske reči: mineur) vojnik koji služi u rodu vojske kojem je zadatak pravljenje i nameštanje mina; pionir; rudar, rudarski radnik; na berzi: špekulant koji računa sa dizanjem kursa (suprotno: kontraminer onaj koji špekuliše padanjem kursa).

Reč Miner napisana unazad: renim

Miner se sastoji od 5 slova.

sta je Miner

Slično:
Ministerijalizam l. politika ministara; 2. odobravanje rada ministara i dr...
Ministarstvo odsek celokupne vrhovne državne uprave koji je pod upravom...
Ministarski koji se tiče ministra ili ministarstva, koji pripada mini...
Ministar „sluga"; najviši državni službenik koji, stojeći neposredn...
Minirati potkopati, potkopava-ti, praviti podzemne hodnike, lagume;...
Minimus vrlo mali, vrlo sitan, najmanji, najsitniji....
Sve reči na slovo m