Skip to main content

Mineralan značenje

Šta znači Mineralan


Mineralan

latinica:

Definicija i značenje reči Mineralan (od latinske reči: mineralis) rudni, koji sadrži u sebi rude; mineralna voda lekovita voda, voda sa znatnim sastojkom raznih soli i gasova, koja se, prema svom glavnom sastojku, zove: kisela, gorka, sumporna, gvozdena, jodna voda; mineralna teorija bog. učenje nemačkog hemičara J. Libiga (1803—1873), po kojem se biljke hrane rastvorljivim mineralnim sastojcima koji se nalaze u tlu; mineralna fizika deo mineralogije koji proučava fizičke osobine ruda; mineralna hemija nauka koja proučava hemijski sastav i hemijska svojstva minerala; mineralna ulja tečni ugljovodonici izdvojeni iz nafte frakcionom destilacijom; mineralne soli neorganska jedinjenja koja se sastoje iz kiselina delimično ili potpuno neutralisanih bazama.

Reč Mineralan napisana unazad: nalarenim

Mineralan se sastoji od 9 slova.

sta je Mineralan

Slično:
Ministerijalizam l. politika ministara; 2. odobravanje rada ministara i dr...
Ministarstvo odsek celokupne vrhovne državne uprave koji je pod upravom...
Ministarski koji se tiče ministra ili ministarstva, koji pripada mini...
Ministar „sluga"; najviši državni službenik koji, stojeći neposredn...
Minirati potkopati, potkopava-ti, praviti podzemne hodnike, lagume;...
Minimus vrlo mali, vrlo sitan, najmanji, najsitniji....
Sve reči na slovo m