Skip to main content

Minerogen značenje

Šta znači Minerogen


Minerogen

latinica:

Definicija i značenje reči Minerogen (od latinske reči: mineralis, od grčke reči: gen koren od gignesthai nastati, postati) koji je nastao od minerala, ovako se kaže za rude čiji su sastojci postali ili kristalizacijom iz rastopljene materije ili iz rastvora, dakle bez saradnje organskih bića; supr organogen

Reč Minerogen napisana unazad: negorenim

Minerogen se sastoji od 9 slova.

sta je Minerogen

Slično:
Ministerijalizam l. politika ministara; 2. odobravanje rada ministara i dr...
Ministarstvo odsek celokupne vrhovne državne uprave koji je pod upravom...
Ministarski koji se tiče ministra ili ministarstva, koji pripada mini...
Ministar „sluga"; najviši državni službenik koji, stojeći neposredn...
Minirati potkopati, potkopava-ti, praviti podzemne hodnike, lagume;...
Minimus vrlo mali, vrlo sitan, najmanji, najsitniji....
Sve reči na slovo m