Skip to main content

Šta znači Minijaturav značenje reči


Minijaturav

latinica:

Definicija i značenje reči Minijaturav (latinski miniatus, od francuske reči: miniature) malen, smanjen, u malom ili smanjenom obliku; minijaturni slikarstvo slikanje srednjovekovnih minijatora; slikarstvo koje izrađuje slike u malom formatu gumibojama.

Reč Minijaturav napisana unazad: varutajinim

Minijaturav se sastoji od 11 slova.

sta je Minijaturav

Slično:
Minjon mali i ljubak, nežan, umiljat, dražestan, sladak, omiljen,...
Minhauzen šaljivčina koji grubo uveličava svoje lovačke i razne lag...
Minucioznost podrobnost, iscrpnost; tačnost, brižljivost, krajnja save...
Minuciozan koji ide do sitnica, podroban, iscrpen; veoma tačan, saves...
Minucije pl. sitnice, beznačajnosti, besposlice....
Minutista trgovac namalo, sitničar, detaljist....
Sve reči na slovo m