Skip to main content

Minijum značenje

Šta znači Minijum


Minijum

latinica:

Definicija i značenje reči Minijum (latinski minium crvenilo) složeni oksid olova (Pb3O4 ); crvene boje; upotrebljava se u industriji stakla, za izradu glazura u grnčarstvu, za zaštitu metala od rđanja i dr.

Reč Minijum napisana unazad: mujinim

Minijum se sastoji od 7 slova.

sta je Minijum

Slično:
Ministerijalizam l. politika ministara; 2. odobravanje rada ministara i dr...
Ministarstvo odsek celokupne vrhovne državne uprave koji je pod upravom...
Ministarski koji se tiče ministra ili ministarstva, koji pripada mini...
Ministar „sluga"; najviši državni službenik koji, stojeći neposredn...
Minirati potkopati, potkopava-ti, praviti podzemne hodnike, lagume;...
Minimus vrlo mali, vrlo sitan, najmanji, najsitniji....
Sve reči na slovo m