Skip to main content

Minimus značenje

Šta znači Minimus


Minimus

latinica:

Definicija i značenje reči Minimus (latinski minimus) vrlo mali, vrlo sitan, najmanji, najsitniji.

Reč Minimus napisana unazad: suminim

Minimus se sastoji od 7 slova.

sta je Minimus

Slično:
Ministerijalizam l. politika ministara; 2. odobravanje rada ministara i dr...
Ministarstvo odsek celokupne vrhovne državne uprave koji je pod upravom...
Ministarski koji se tiče ministra ili ministarstva, koji pripada mini...
Ministar „sluga"; najviši državni službenik koji, stojeći neposredn...
Minirati potkopati, potkopava-ti, praviti podzemne hodnike, lagume;...
Minimus vrlo mali, vrlo sitan, najmanji, najsitniji....
Sve reči na slovo m