Skip to main content

Minirati značenje

Šta znači Minirati


Minirati

latinica:

Definicija i značenje reči Minirati (od francuske reči: miner) potkopati, potkopavati, praviti podzemne hodnike, lagume; namestiti minu, nameštati mine, praviti minske prepreke; figurativno: skriveno i lukavo raditi protiv koga ili čega, podrivati temelje čega.

Reč Minirati napisana unazad: itarinim

Minirati se sastoji od 8 slova.

sta je Minirati

Slično:
Minjon mali i ljubak, nežan, umiljat, dražestan, sladak, omiljen,...
Minhauzen šaljivčina koji grubo uveličava svoje lovačke i razne lag...
Minucioznost podrobnost, iscrpnost; tačnost, brižljivost, krajnja save...
Minuciozan koji ide do sitnica, podroban, iscrpen; veoma tačan, saves...
Minucije pl. sitnice, beznačajnosti, besposlice....
Minutista trgovac namalo, sitničar, detaljist....
Sve reči na slovo m