Skip to main content

Mundijum značenje

šta znači Mundijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Mundijum (od latinske reči: mundium) pravo muža nad ženom, staraoca nad štićenikom i dr.

Reč Mundijum napisana unazad: mundijum i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. мундиум) право мужа над женом, стараоца над штићеником и др.

Slično: 
Municipija grad u Italiji ili van Italije pod vrhovnom rimskom vlašću, ali sa ...
Municipalni koji se tiče gradskog odbora , gradski, varoški, opštinski; municip...
Municipalitet gradski odbor, opštinske veće, sud opštine, gradsko poglavarstvo, g...
Municipalizirati dati nekom gradu, nekoj varoši, opštinski sud čije članove biraju g...
Municija voj. zaira, džebana, tj. puščani meci, granate, šrapneli, bombe i dr...
Muniment zapggitno sredstvo, tvrđava, utvrđenje; prav. dokazno sredstvo, oko...
Sve reči na slovo m