Skip to main content

Murale značenje

šta znači Murale

Na latinici: Definicija i značenje reči Murale (latinski murus zid, murales) pl. biljke koje rastu po zidovima

Reč Murale sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. мурус зид, муралес) пл. биљке које расту по зидовима


Murmur žuborenje, romorenje; med. krkljanje, šuštanje. ...
Murijatičav hem. koji sadrži sonu kiselinu; murijatični prah barutu slična smes...
Murijatikum hem. eona kiselina, hlorovodonična kiselina....
Murid pristalica islamske religiozno-mistične sekte na Kavkazu, koju je o...
Murdarluk neurednost, nečistoća, prljavština, aljkavost....
Murdar neuredan, nečist, prljav, aljkav....
Sve reči na slovo m