Skip to main content

Musafirhana značenje

šta znači Musafirhana

Na latinici: Definicija i značenje reči Musafirhana (tur. misafirhane) u islamskim zemljama kuća, odaja za goste i putnike-- namernike.

Reč Musafirhana sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (тур. мисафирхане) у исламским земљама кућа, одаја за госте и путнике-- намернике.


Muštuluk povoljan, prijatan glas; nagrada koja se daje onome koji prvi javi ...
Mušterija kupac, stalan kupac u jednoj trgovini; klijent....
Mušrikluk mnogoboštvo, politeizam, paganstvo....
Mušriki pl. mnogobošci, politeisti, nagani, ime kojim muhamedanski teolozi n...
Mušeta arh. nadstrešnica, nadnesen deo na zidu sa žlebom pozadi da se ne b...
Mušema voštano ili gumirano platno....
Sve reči na slovo m