Skip to main content

Negocijanizam značenje

šta znači Negocijanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Negocijanizam (od latinske reči: negotianismus) trgovački duh.

Reč Negocijanizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. неготианисмус) трговачки дух.


Nego tara trg. odbitak stvarne, a ne približno težine onoga u čemu roba stoji...
Nego ital. netto) trg. izraz, u običaju od početka HUD veka, koji označava...
Negusa nagast ,,kralj kraljeva", zvanična titula abisinskog cara, potiče još iz IV ...
Negus „krunisani", titula abisinskog cara....
Negrofil prijatelj crnaca, onaj koji želi oslobođenje crnaca od robovanja be...
Negroidan sličan crncu, kao crnac, poput crnca...
Sve reči na slovo n