Skip to main content

Njanja značenje

Šta znači Njanja

Na latinici: Definicija i značenje reči Njanja a (rus. nnnnj čuvarica male dece, dadi-lja, dojkinja; u deminutivu: njanječka, nja-njuška.

Reč Njanja napisana unazad: ajnajn

Njanja se sastoji od 6 slova.

Šta je Njanja

На Ћирилици: а (рус. нннњ чуварица мале деце, дади-ља, дојкиња; у деминутиву: њањечка, ња-њушка.

Slično: 
Njanjuška v. pod njanja....
Njanja a (rus. nnnnj čuvarica male dece, dadi-lja, dojkinja; u deminutivu: n...
Sve reči na slovo nj