Skip to main content

Njanja značenje

Šta znači Njanja


Njanja

latinica:

Definicija i značenje reči Njanja a (rus. nnnnj čuvarica male dece, dadilja, dojkinja; u deminutivu: njanječka, njanjuška.

Reč Njanja napisana unazad: ajnajn

Njanja se sastoji od 6 slova.

sta je Njanja

Slično:
Njanjuška v. pod njanja....
Njanja a (rus. nnnnj čuvarica male dece, dadi-lja, dojkinja; u dem...
Sve reči na slovo nj