Skip to main content

Njanja značenje

šta znači Njanja

Na latinici: Definicija i značenje reči Njanja a (rus. nnnnj čuvarica male dece, dadi-lja, dojkinja; u deminutivu: njanječka, nja-njuška.

Reč Njanja sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: а (рус. нннњ чуварица мале деце, дади-ља, дојкиња; у деминутиву: њањечка, ња-њушка.


Njanjuška v. pod njanja....
Njanja a (rus. nnnnj čuvarica male dece, dadi-lja, dojkinja; u deminutivu: n...
Sve reči na slovo n