Skip to main content

Ofiofag značenje

šta znači Ofiofag

Na latinici: Definicija i značenje reči Ofiofag (od grčke reči: ophis, phagein jesti) onaj koji jede zmije, zmijožder.

Reč Ofiofag sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. опхис, пхагеин јести) онај који једе змије, змијождер.


Oficir voj. svako vojno lice koje je po činu starije od podoficira ; ofici...
Oficiozitet uslužnost, predusretljivost, ljubaznost....
Oficiozan poluslužbeni, polu zvaničan; oficiozni list polu službeni, poluzvan...
Oficinalije apotekarska roba, lekarije, lekovi. ...
Oficinalan lekarski, propisan; opšti naziv za sve prirodne proizvode, hemikali...
Oficina radionica, laboratorija ....
Sve reči na slovo o