Skip to main content

Oftalmijatrika značenje

šta znači Oftalmijatrika

Na latinici: Definicija i značenje reči Oftalmijatrika (od grčke reči: ophthalmos iatrike lekarstvo, nauka o lečenju)medicina: v. oftalmijatrija.

Reč Oftalmijatrika napisana unazad: oftalmijatrika i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. опхтхалмос иатрике лекарство, наука о лечењу) мед. в. офталмијатрија.

Slično: 
Oftalmofantom med. naprave za vežbanje u operisanju očiju. ...
Oftalmotropometrija med. merenje kretanja očnih mišića....
Oftalmotrop med. model koji nam predočava kretanja očnih mišića. ...
Oftalmotonometrija med. merenje napona očne jabučice pomoću oftalmotonometra....
Oftalmotonometar med. instrument za merenje napona očne jabučice. ...
Oftalmotomija med. rasecanje očiju, operi-sanje očiju....
Sve reči na slovo o