Skip to main content

Otomikoza značenje

Šta znači Otomikoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Otomikoza (od grčke reči: us, otos, mykes, gljiva)medicina: zapaljenje spoljnog ušnog kanala.

Reč Otomikoza napisana unazad: azokimoto

Otomikoza se sastoji od 9 slova.

Šta je Otomikoza

На Ћирилици: (грч. ус, отос, мyкес, гљива) мед. запаљење спољног ушног канала.

Slično: 
Otočento naziv za književnost i umetnost XIX veka, naročito talijansku....
Otofon aparat koji omogućava gluvima slušanje, uš-na slušalica. ...
Ototomija med. sečenje, rasecanje uva....
Otoskopija med. pregled ušiju pomoću otoskopa. ...
Otoskop med. aparat za pregledanje ušiju....
Otoskleroza med. hronično zapaljenje srednjeg uha sa otvrdnjavanjem sluzokože b...
Sve reči na slovo o