Skip to main content

Otorinolaringologija značenje

šta znači Otorinolaringologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Otorinolaringologija (od grčke reči: us. ris, larynx, logia nauka)medicina: nauka o bolestima ušiju, nosa i grla

Reč Otorinolaringologija napisana unazad: otorinolaringologija i sastoji se od 20 slova.

На Ћирилици: (грч. ус. рис, ларyнx, логиа наука) мед. наука о болестима ушију, носа и грла

Slično: 
Otočento naziv za književnost i umetnost XIX veka, naročito talijansku....
Otofon aparat koji omogućava gluvima slušanje, uš-na slušalica. ...
Ototomija med. sečenje, rasecanje uva....
Otoskopija med. pregled ušiju pomoću otoskopa. ...
Otoskop med. aparat za pregledanje ušiju....
Otoskleroza med. hronično zapaljenje srednjeg uha sa otvrdnjavanjem sluzokože b...
Sve reči na slovo o