Skip to main content

Otoskleroza značenje

Šta znači Otoskleroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Otoskleroza (od grčke reči: us, otos, skleros krt, tvrd)medicina: hronično zapaljenje srednjeg uha sa otvrdnjavanjem sluzokože bubanjske duplje, umanjivanjem pokretljivosti sluš-nih koščica i dr.; ima za pos ledinu ogluvljivanje.

Reč Otoskleroza napisana unazad: azorelksoto

Otoskleroza se sastoji od 11 slova.

Šta je Otoskleroza

На Ћирилици: (грч. ус, отос, склерос крт, тврд) мед. хронично запаљење средњег уха са отврдњавањем слузокоже бубањске дупље, умањивањем покретљивости слуш-них кошчица и др.; има за пос ледину оглувљивање.

Slično: 
Otočento naziv za književnost i umetnost XIX veka, naročito talijansku....
Otofon aparat koji omogućava gluvima slušanje, uš-na slušalica. ...
Ototomija med. sečenje, rasecanje uva....
Otoskopija med. pregled ušiju pomoću otoskopa. ...
Otoskop med. aparat za pregledanje ušiju....
Otoskleroza med. hronično zapaljenje srednjeg uha sa otvrdnjavanjem sluzokože b...
Sve reči na slovo o