Skip to main content

Čovek značenje

šta znači Čovek

Na latinici: Definicija i značenje reči Čovek Čovek ili homo sapijens (latinski Homo sapiens, prvenstveno podvrsta Homo sapiens sapiens), živo biće koje ima visoko razvijen mozak sposoban za misaono razmišljanje, govor, rešavanje problema, samoposmatranje islično: Današnji čovek razvio se pre oko 200.000 godina na prostoru Afrike. Ljudsko stanovništvo je u 2011. godini premašilo broj od 7 milijardi. Čovek je misaono biće (može zaključivati, crtati, razmišljati), društveno biće (živi u društvu), duhovno biće (razlikuje dobro od zla) i prirodno biće (deo je žive prirode). Svi ljudi zajedno nazivaju se čovečanstvo ili ljudski rod.

Reč Čovek sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Човек или хомо сапијенс (лат. Хомо сапиенс, првенствено подврста Хомо сапиенс сапиенс), живо биће које има високо развијен мозак способан за мисаоно размишљање, говор, решавање проблема, самопосматрање и сл. Данашњи човек развио се пре око 200.000 година на простору Африке. Лјудско становништво је у 2011. години премашило број од 7 милијарди. Човек је мисаоно биће (може закључивати, цртати, размишљати), друштвено биће (живи у друштву), духовно биће (разликује добро од зла) и природно биће (део је живе природе). Сви људи заједно називају се човечанство или људски род.


Sve reči na slovo o