Skip to main content

Paritalan značenje

Šta znači Paritalan


Paritalan

latinica:

Definicija i značenje reči Paritalan (latinski maritalis) bračni, muževlji, pravo: maritalis potestas (latinski maritalis potestas) muževlja vlast; maritalis socijetas (latinski maritalis societas) bračna zajednica; maritalis tutela (latinski maritalis tutela) pravo muževljevog staralaštva; maritalis uzusfruktus (od latinske reči: maritalis ususfructus) pravo muža da uživa ženino imanje dok je u braku.

Reč Paritalan napisana unazad: nalatirap

Paritalan se sastoji od 9 slova.

sta je Paritalan

Slično:
Paritalan bračni, muževl>i, prav. maritalis potestas muževlja vlas...
Par aklamasjon izvršiti izbor, ili usvojiti kakav predlog, jednoglasno, ...
Sve reči na slovo p