Skip to main content

Pejus značenje

šta znači Pejus

Na latinici: Definicija i značenje reči Pejus (latinski malum rđavo, peius gore) gore, rđavije; osuditi koga in pejus ili in durijus (latinski in peius, in durius)pravo: osuditi koga teže no što ga je osudio niži sud.

Reč Pejus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. малум рђаво, пеиус горе) горе, рђавије; осудити кога ин пејус или ин дуријус (лат. ин пеиус, ин дуриус) прав. осудити кога теже но што га је осудио нижи суд.


Pejzaž Pejzaž je najčešće manja prostorna celina čije su granice više ili man...
Pejus gore, rđavije; osuditi koga in pejus ili in durijus prav. osuditi ...
Pejsmejker l. davalac brzine, davalac tempa, onaj koji održava tempo; kod trka...
Pejoracija pogoršanje, pogoršavanje, pogoršanost....
Pejorativan koji daje rđav ili ružan smisao, pogrdan, koji pogoršava...
Pejorativ reč kojom se kazuje neko pogrdno značenje, obrazovana pomoću naroči...
Sve reči na slovo p