Skip to main content

Pikaso

Šta znači Pikaso


Pikaso značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Pikaso (od italijanske reči: incasso) trgovina: naplaćivanje, naplata u gotovom; inkasomandat nalog za naplaćivanje novca za tuđi račun; inkaso posao bankovni posao koji se sastoji u naplaćivanju menica, novčanik uputnica, kupona kojima je dospeo rok i dr. za tuđi račun.

Reč Pikaso napisana unazad: osakip

Pikaso se sastoji od 6 slova.

sta je Pikaso

Slično:
Šta znači Pikaso trg. naplaćivanje, naplata u gotovom; inkaso-mandat nalog ...