Skip to main content

Pištolj značenje

šta znači Pištolj

Na latinici: Definicija i značenje reči Pištolj (fr. pistolet,od italijanske reči: pistola) ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenjivati (naziv pood italijanske reči: gradu Pistoja).

Reč Pištolj sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. пистолет, итал. пистола) ручно ватрено оружје са магацином за метке који се може брзо замењивати (назив по итал. граду Пистоја).


Pištolj ručno vatreno oružje sa magacinom za metke koji se može brzo zamenj...
Pišmanluk kajanje, odustajanje od ugovora....
Pišman onaj koji se kaje....
Piscina ribnjak; bazen za vodu u rimskim termama; krstionica u baptisterijug...
Piston teh. klin ; na puškama kapislarama: kli-pčić na koji se meće kapsla...
Pistole v. pištolj; par pistole u bilijaru: iz slobodne ruke, tj. ne naslan...
Sve reči na slovo p