Skip to main content

Plantirati značenje

šta znači Plantirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Plantirati (latinski planta sadnica, m ladica, plantare) saditi, zasaditi.

Reč Plantirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. планта садница, м ладица, плантаре) садити, засадити.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p