Skip to main content

Plastičar značenje

šta znači Plastičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Plastičar (od grčke reči: plasso uobličavam, oblikujem) vajar, likovni umetnik.

Reč Plastičar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. плассо уобличавам, обликујем) вајар, ликовни уметник.


Planerium zbirka biblij-skih odeljaka iz evanđelja i apostolskih poslanica k...
Placitum ono što se dopada, što se voli, što je omiljeno; mišljenje, nahođenj...
Placiditet mirnoća, tihost, blagost. ...
Placet dopada se, prima se, usvaja se, odobrava se; kao imenica: odobravan...
Placentacija bog. nameštanje semenih zametaka u plodnici....
Placenta uterina anat posteljice kod porodilje. ...
Sve reči na slovo p