Skip to main content

Plezir značenje

šta znači Plezir

Na latinici: Definicija i značenje reči Plezir (fr. plaisir) zadovoljstvo, uživanje, zabava, prijatnost, udobnost; mon plezir (fr. top plaisir) moje uživanje, moje veselje (čest naziv letnjikovaca i mesta za provodnju).

Reč Plezir sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. плаисир) задовољство, уживање, забава, пријатност, удобност; мон плезир (фр. топ плаисир) моје уживање, моје весеље (чест назив летњиковаца и места за проводњу).


Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlj...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Pleuritičan bolestan od zapaljenja grudne maramice. ...
Sve reči na slovo p