Skip to main content

Plutokrata značenje

šta znači Plutokrata

Na latinici: Definicija i značenje reči Plutokrata (od grčke reči: plutos bogatstvo, kratos j anina, snaga, vlast) onaj koji vlada, koji se održava na vlasti pomoću bogatstva (novca).

Reč Plutokrata sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. плутос богатство, кратос ј анина, снага, власт) онај који влада, који се одржава на власти помоћу богатства (новца).


Plućno krilo Pluća su primarni organi respiratornog sistema u ljudi i mnogih drugih...
Plutonistički koji je postao uticajem i dejstvom usijane Zemljine unutrašnjosti....
Plutonijum hen. radioak-tivni elemenat , redni broj 94, atomska masa 238 i 239...
Plutonizam kol. teorija po kojoj se stvaranje stena, pa i svih ostalih geološki...
Pluton l. mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka i Rimljana, vladalac ca...
Plutokratija vladavina bogatih , vlada novca; bogati ljudi, plutokrata....
Sve reči na slovo p