Skip to main content

Rabivat značenje

šta znači Rabivat

Na latinici: Definicija i značenje reči Rabivat (hebr. rabbi) zvanje i nadlelšost rabina

Reč Rabivat napisana unazad: rabivat i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (хебр. рабби) звање и надлелшост рабина

Slično: 
Rabuni hebr. rabbuni) naš gospodar i učitelj ....
Rabulistički dokaz log. tobožnji dokaz, dokaz koji je osnovan na lažnim zaključcima....
Rabulistika izopačavanje zakona, mlaćenje gloginja...
Rabulist rđav pravnik koji naopako tumači zakone, brbljivac...
Rabinski jezik novohebrejski jezik koji su stvorili rabini, naročito naučni jezik j...
Rabiniti pl. v. talmudisti...
Sve reči na slovo r