Skip to main content

Radicirati značenje

šta znači Radicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Radicirati (latinski radicari) ukoreniti, uhvatiti koren; svesti, vratiti na osnovu, početak ili poreklo; osnovati, zasnovati,postaviti na čvrste i sigurne osnove; matematika: izvaditi koren nekog broja, korenovati.

Reč Radicirati napisana unazad: radicirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. радицари) укоренити, ухватити корен; свести, вратити на основу, почетак или порекло; основати, засновати,поставити на чврсте и сигурне основе; мат. извадити корен неког броја, кореновати.

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r