Skip to main content

Radij značenje

šta znači Radij

Na latinici: Definicija i značenje reči Radij (latinski radius) v. radijus

Reč Radij napisana unazad: radij i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. радиус) в. радијус

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r