Skip to main content

Radijacija značenje

šta znači Radijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Radijacija (latinski radiatio)fizika: zračenje; brisanje, precrtavanja stava u računu

Reč Radijacija napisana unazad: radijacija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. радиатио) физ. зрачење; брисање, прецртавања става у рачуну

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r