Skip to main content

Radijaran značenje

šta znači Radijaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Radijaran (latinski radiare zračiti) koji zrači.

Reč Radijaran napisana unazad: radijaran i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. радиаре зрачити) који зрачи.

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r