Skip to main content

Radij(um) značenje

šta znači Radij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Radij(um) (od latinske reči: ra"dium, latinski radius zrak, gadiare zračiti) ha», element koji su otkrili Pjer i Marija Kiri, profesori u Parizu, u mineralu „smoljinac" (pehblenda), atom-ska masa 226,05, redni broj 88, znak Ka, radioaktivan; javlja se kao raspadni proizvod urana u svim uranovim mineralima, pri čemu je količinski odnos urana prema radijumu gotovo stalan

Reč Radij(um) napisana unazad: radij(um) i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. ра"диум, лат. радиус зрак, гадиаре зрачити) ха», елемент који су открили Пјер и Марија Кири, професори у Паризу, у минералу „смољинац" (пехбленда), атом-ска маса 226,05, редни број 88, знак Ка, радиоактиван; јавља се као распадни производ урана у свим урановим минералима, при чему је количински однос урана према радијуму готово сталан

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r