Skip to main content

Radijus značenje

šta znači Radijus

Na latinici: Definicija i značenje reči Radijus latinski radius) zrak, zraka (Sunca ili svetlosti); adat. žbica; matematika: poluprečnik

Reč Radijus napisana unazad: radijus i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: лат. радиус) зрак, зрака (Сунца или светлости); адат. жбица; мат. полупречник

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r