Skip to main content

Radikalizam značenje

šta znači Radikalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Radikalizam (od latinske reči: radicalis) 1. korenitost, temeljitost, potpuna doslednost u zastu-panju nekog shvatanja ili sprovođenju nekog programa; 2. načela i ciljevi kojima teže radikali.

Reč Radikalizam napisana unazad: radikalizam i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. радицалис) 1. коренитост, темељитост, потпуна доследност у засту-пању неког схватања или спровођењу неког програма; 2. начела и циљеви којима теже радикали.

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r