Skip to main content

Radio-telefonija značenje

šta znači Radio-telefonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Radio-telefonija (od latinske reči: radium, od grčke reči: tele, phone zvuk, glas) opšti naziv za sve ono što obuhvata prenošenje na daljinu govora putem elektromagnetnih talasa, tele-foniranje bez žica

Reč Radio-telefonija napisana unazad: radio-telefonija i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. радиум, грч. теле, пхоне звук, глас) општи назив за све оно што обухвата преношење на даљину говора путем електромагнетних таласа, теле-фонирање без жица

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r