Skip to main content

Radioaktivitet značenje

šta znači Radioaktivitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Radioaktivitet (od latinske reči: radium activitas delatnost, dejstvenost) v. radioaktivnost.

Reč Radioaktivitet napisana unazad: radioaktivitet i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. радиум ацтивитас делатност, дејственост) в. радиоактивност.

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r