Skip to main content

Radioficirati značenje

šta znači Radioficirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Radioficirati (nlat radium, latinski facere) sprovesti, sprovodili radiofikaciju

Reč Radioficirati napisana unazad: radioficirati i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат радиум, лат. фацере) спровести, спроводили радиофикацију

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r