Skip to main content

Rimborzo značenje

šta znači Rimborzo

Na latinici: Definicija i značenje reči Rimborzo (ital. rimborso)trgovina: ð.rambursman

Reč Rimborzo sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. римборсо) трг. ð.рамбурсман


Rimovanje Glagolska imenica od rimovati ...
Rimovati se slikovati se ; up. rima....
Rimesa trg. domaća menica, ona koja glasi na domaću valutu i isplaćuje se ...
Rimborzo trg. ð.rambursman...
Rima pudevdorum alat. otvor, prorez stidnice....
Rima palpebrarum znat. OČNI OTVOr...
Sve reči na slovo r