Skip to main content

Rundirati značenje

šta znači Rundirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Rundirati (nem. runden, rundieren) zaokru-gliti, zaokrugljivati, zaobliti, zaoblji-vati; brusiti drago kamenje.

Reč Rundirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нем. рунден, рундиерен) заокру-глити, заокругљивати, заоблити, заобљи-вати; брусити драго камење.


Runografija runsko pismo, rune. ...
Rune pl. „tajne", pravolinijska slova kojima su se služili stari german-s...
Rundisa izbrušena ivica dragog kamena koja se uokviruje....
Rundirati zaokru-gliti, zaokrugljivati, zaobliti, zaoblji-vati; brusiti drago...
Rundela v. rondela. ...
Runda 1. ot deo borbe ili utakmice između dva odmora 2. jedno naručiva...
Sve reči na slovo r